Stanley Stella

  • Kvalita produktu
    * * * * *
  • Rychlost dodání
    * * * *
  • Cena
    * * *

Od svého uvedení na trh v roce 2012 se Stanley / Stella zaměřuje na jednoduchost a zdůrazňuje podstatu oděvu. Hnacím motorem zakladatele Jeana Chaberta: prolomit zvyky, být inovátorem, který změní pohled na textilní průmysl.

Podporují pozitivní změny prostřednictvím našich kolekcí a partnerů a nabízejí výrobky, které jsou respektující pro zákazníky i životní prostředí.

Jejich cílem je vyrábět autentičtější oblečení, které je šetrnější k životnímu prostředí, a které budete hrdě nosit. Jejich modely jsou vyrobeny etičtějším a ekologičtějším způsobem.

VLASTNÍ HODNOTY FIRMY

INOVACE

Stanley/Stella je poháněna inovacemi a firemním podnikatelským duchem. Věří, že výběr správných partnerů je velice inovativní. Neustále provádí nejrůznější výzkumy pro vylepšení jejich produktů, digitálních služeb i dodavatelského řetězce.

EXCELENCE

Nedělají žádné kompromisy, pokud jde o dosažení dokonalosti, protože na každém detailu záleží. V každém aspektu podnikání se snaží překonat vlastní výsledky. Jejich kolekce a akce by měly zvyšovat standardy a měnit vnímání textilního průmyslu.

LIDÉ

Stanley/Stella myslí i na své zaměstnance a na všechny, kdo se na realizaci jejich kolekcích podílejí. Ať už se jedná o dodavatele, zaměstnance nebo zákazníky. Usilují o to, aby všem bylo nasloucháno a zacházeno s respektem. Aktivně se snaží vytvářet prostředí s pozitivním duchem. 

UDRŽITELNOST

Udržitelnost je základním aspektem naší firemní kultury. Snažíme se neustále zlepšovat naše výrobní postupy a pracovní metody – ať už na bavlníkových polích, při vývoji naší kolekce nebo při nakládání s odpady. Naše činnost je vždy transparentní – pro lidi, pro naše životní prostředí i pro společnost.

CHARTA STANLEY/STELLA

Naše planeta čelí obrovským ekologickým, sociálním a ekonomickým výzvám. Módní průmysl má povinnost reagovat na tyto výzvy a na měnící se potřeby po celém světě. Udržitelnost a péče o naši planetu a její obyvatele byly vždy středem aktivit společnosti Stanley/Stella.   

Společně s jejich zaměstnanci, dodavateli a oficiálními prodejci se snaží vytvořit komunitu stejně smýšlejících jednotlivců, vedených společnou touhou pozitivně ovlivnit jak prostředí Stanley/Stella, tak průmysl. 

Charta Stanley/Stella, která vznikla v roce 2022, je naším vůdčím rámcem, který představuje to, za čím si jako společnost v oděvním průmyslu firma stojí. Vyjadřuje odhodlání řešit kritické problémy životního prostředí, společnosti a správy věcí veřejných v oblasti vlivu textilního průmyslu. Nastiňuje deset základních principů, které řídí naše chování a inspirují celou komunitu Stanley/Stella, aby se starala o naši planetu.

CÍLE A ZÁVAZKY PRO PLANETU 


Vědí, že přírodní zdroje naší planety jsou vzácné a omezené, a proto dělají vše pro to, aby je zachovali. Ve Stanley/Stella přebírají odpovědnost za ochranu půdy, vody, vzduchu a biologické rozmanitosti. Jejich tři oblasti činnosti se soustředí na používání neškodlivých materiálů a chemikálií, snižování emisí uhlíku a řízení recyklace.

OCHRANA PŘÍRODY

Produkty od této společnosti chrání půdu, vodu, vzduch a biologickou rozmanitost prostřednictvím odpovědného získávání materiálů, výroby a distribuce

UHLÍKOVÁ STOPA

Přispívají ke globální uhlíkové neutralitě tím, že vedou aktivity ke snižování CO2, které je vysoko v jejich žebříčku hodnot.

RECYKLACE

Minimalizujte odpad z produktů a obalů na úrovni výroby a spotřeby. Podnikají kroky směrem k recyklaci.

CÍLE A ZÁVAZKY PRO LIDI 

Firma si je vědoma toho, že bez lidí by nebyli tím, kým jsou dnes. Proto pečují o jejich blaho a cení si jejich talentu. Firma Stanley Stella se od svého vzniku v roce 2012 značně rozrostla; růst, který by nebyl možný bez oddaných jednotlivců a pevných partnerství. Chtějí pokračovat v závazku vůči lidem; v souladu se členstvím ve Fair Wear Foundation se zaměřují na zajištění dobrých pracovních podmínek.

Ozvěte se nám

774 226 226 vyroba@danielson.cz