Zavoláme Vám zpět On-line poptávka
SKSK DEDE

Podporujeme

Linka bezpečí

Linka bezpečíDodání kompletního textilu s potiskem pro akci „Pomněnkový den". Organizátorem akce je Sdružení Linka bezpečí. Hlavním posláním SLB je zajištění pomoci a ochrany dětem a dospívajícím v tíživých či krizových životních situacích prostřednictvím svých odborných pracovišť telefonické krizové intervence.

Portus Praha

Akce CihlaDodání oranžových triček na „Akci cihla" v roce 2009 za dohodnutých podmínek. Občanské sdružení Portus Praha již 10 let pomáhá lidem s mentálním postižením k prožití důstojného života. Budujeme a provozujeme tzv. "chráněné domy", kde jsou, oproti klasickým ústavům, rozvíjeny schopnosti lidí s tímto handicapem. Vycházíme ze zkušenosti, že tito lidé mohou s potřebnou pomocí žít v běžném prostředí uprostřed ostatních lidí, pečovat o svojí domácnost a pracovat.

Klokánek

KlokánekDodání textilu s potiskem na akci „Den otevřených dveří". Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).