Zavoláme Vám zpět On-line poptávka
SKSK DEDE

O společnosti

Danielson

je svěží výrobní společností, která se soustředí na naplnění vize, být jedničkou v kompletním řešení reklamního textilu v EU. Plně si uvědomujeme hodnotu spolupráce s našimi obchodními partnery a věříme, že díky našemu působení mohou lépe podnikat a plnit potřeby svých zákazníků.

Jsme stabilní a rostoucí skupinou, která v současnosti čítá téměř 100 zaměstnanců, kteří jsou připraveni každodenně plnit naše poslání a přinášet našim obchodním partnerům následující hodnoty:

Hodnotami k pevným vazbám

Vzájemná důvěra, oboustranný respekt a etické podnikání jsou pro nás základem k budování dlouhodobých a pevných partnerství, z nichž čerpáme pozitivní energii pro naše výkony a inspiraci.

Odpovědností ke spolehlivosti

Důkladná znalost potřeb našich klientů pro nás znamená závazek nekompromisní kvality a všestranné profesionality. Cítíme odpovědnost za své klienty, komunitu i prostředí, v němž žijeme a pracujeme.

Silnými základy k přirozenému růstu

Růst je pro nás především každodenní práce na úspěchu klientů. Pro ně připravujeme inovativní a neotřelá řešení podpořená naším profesionálním technologickým zázemím a stabilitou silného zkušeného partnera.

 

Všichni, kteří v našem oboru sdílejí obdobné hodnoty, mají u nás dveře otevřené a rádi se s nimi setkáme na obchodní i osobní rovině.
Jsme členy sdružení „Podnikáme bez korupce" a věříme, že i menšina může ovlivnit pozitivně většinu, aby se vydala správným směrem.

 

Podnikáme bez korupce


 

 

Vážení obchodní partneři,

dovolte, abych řekl z pozice výkonného ředitele, několik slov o naší výrobní společnosti. Vyrábíme, jelikož rádi tvoříme skutečné hodnoty, které přinášejí našim partnerům jistotu, díky které můžou vyřešit potřeby svých klientů a nabízet více než je standard. Podnikání ve výrobní sféře je pro nás misí, k níž přistupujme s bezpodmínečnou zodpovědností a jsme si plně vědomi významu důvěry ve vztahu s našimi partnery. „Uzavřená partnerství považujeme za trvalá a závazná. Věříme, že jedině odpovědnost, pozitivní energie, důvěra a pozornost věnovaná zákazníkům i kolegům přináší společný úspěch a radost z podnikání.“

Podnikáme bez korupce a zakládáme si na kladných morálních hodnotách, jež vystavěly základní pilíře naší společnosti. Vykonaná práce nám přináší naplnění a energii do dalších budoucích let, kdy budeme nabízet světu největší možnou přidanou hodnotu, kterou náš tým dokáže vytvořit.

Závěrem chci poděkovat všem stávajícím partnerům, jelikož bez jejich energie a existence by nemohl správně fungovat druh podnikání, kde jsme se rozhodli tvořit pozitivní hodnoty.

 

 

S upřímnou vděčností

Daniel Maťák
 
Daniel Maťák